Äänen ja musiikin vaikutus hoitajana on kiistaton. Ääni yhdistettynä syvärentoutukseen luo meille syväyhteydellisen Äänihoito -kokemuksen, jonka avulla pääsemme parantamaan niin tiedostettuja kuin tiedostamattomia vaivojamme ja haavojamme.

Jo vuosikymmenten ajan on puhuttu äänen ja musiikin parantavasta vaikutuksesta. 1990 -luvulla kerrottiin tutkimustuloksista, joissa havaittiin, että musiikin, erityisesti Mozartin kuuntelu vaikutti yksilön kognitiivisiin kykyihin, jotka paranivat välittömästi.

Äänen, kuten äänimaljojen tai rummutuksen yhdistäminen syvärentoutukseen tarjoaa meille mielikuvamatkan syvälle sisimpäämme

Ääni ja kehoresonointi

Äänimaljoja, helisitimiä ja rumpuja käytettäessä soitinten värinä resonoi meissä solutasolla ja pääsemme käsiksi tasoihin, soluihin ja traumoihin, jotka ovat piiloutuneet sinne vuosien saatossa ja joihin emme muuten pääse käsiksi. Syvärentoutuneessa tilassa mieli ikäänkuin väistyy estämisen tieltä ja mahdollistaa korjaamisen ja parantumisen monitasoisista, joskus jopa piilevistä vaivoista.

Mitä hoidossa tapahtuu?

Hoidettava voi olla täysin rentoutuneena makuuasennossa

Aloitamme hoidon keho- ja mielikuvarentoutuksella, jonka jälkeen tulee soitinten käytön vuoro.

Käytän hoidoissa intuitiivisesti renergiaumpua, energiahelistimiä, äänirautaa ja äänimaljoja sekä hiljaisuutta. Näillä jokaisella on erilainen vaikutus ja energiaresonointi kehossamme.

Hoidossa voidaan käyttää myös Parantavan kosketuksen hoitotekniikoita tarvittaessa. Tämä sovitaan aina ennen hoidon aloittamista.

Juurevan akan Äänihoito

Miksi äänihoito?

Hoitoon tulemiselle on monia eri syitä. Usein henkilö vai tuntee tarvetta hoidolle, joka energioiden epätasapainon vuoksi tai selittämättömien oireiden vuoksi, joihin ei ehkä ole löytynyt lääketieteellistä syytä. Erilaiset stressi- väsymys- ja uupumusoireet ovat tyypillisimpiä syitä hoitoontulemiseksi. Myös kehon epätasapainosta johtuvat oireet ovat yksi pääsyy hoitoon hakeutumiselle.

Teen Äänihoitoja sekä Parantavan kosketuksen hoitoja Kajaanissa Hoitohuoneellani. Varaa aika viestillä minna@juureva-akka.fi tai 044 241 8856