Naistenpiiri ja Naisten Sydänpiiri

Naistenpiiri on halki vuosisatojen tuonut naisia yhteen eri muodoissaan. Heimokoontumisina, ompelukerhoina, Tupperware -kutsuina. Niissä on yhdistynyt viisaus, voimaantuminen sekä rakkaus eri tasoilla ja muodoissa. Naistenpiirissä olemme hakeneet yhteyttä toisiin, heimoomme ja sisariimme.

Naisten sydänpiiri on mahdollisuus meille, nykyajan naisille tulla yhteen ja yhteyteen tavalla, joka on syvällä DNA:ssamme. Naisten sydänpiirit ovat erinomaisia paikkoja vahvistaa feminiinistä energiaa sinussa ja sitä kautta tuntea voimaantumista ja sisaruutta – yhteyttä, jollaista et ehkä ole kokenut koskaan aiemmin.

”Naistenpiiri on paikka, jossa luomme uutta maailmaa, sydämestä ja rakkaudestä käsin. Naistenpiirissä voimaannumme syvätasolta ja löydämme uusia mahdollisuuksia päästäessämme irti mielestä ja totutuista tarinoista.”

Naisten sydänpiirissä palaamme aitoon, sydänyhteyttä tukevaan kommunikointiin. Nykyaikana olemme tottuneet puhumaan odottaen reaktiota. Tämä reaktion odottaminen saa meidät sensuroimaan, rajoittamaan ja pienentämään itseämme. Naistenpiiri antaa mahdollisuuden palauttaa tämän yhteyden, kommunikoida aitoina itsenämme – suoraan sydämestä.

Naisten sydänpiiri mahdollistaa sinulle myös vapautumista haitallisista, sinua väärään suuntaan johdattavista toimintamalleista ja uskomuksista.

”Kuuntelemalla sydämestä käsin, voimme ymmärtää paremmin itseämme ja löydämme rakkauden ja hyväksynnän voiman. Naistenpiiri tekee tilaa sille, mitä sisältäsi haluaa maailmaan tulla.”

Naistenpiiri on hyvin vapaamuotoinen, mutta siinä on muutama ohjaava periaatte: luottamus, rakkaus, toisten arvostelemattomuus ja kommentoimattomuus. Kun kaikki tunteet ja ajatukset ovat sallittua, eikä mitään tarvitse rajoittaa ja palautamme aidon, rehellisen, uniikin kommunkoinnin.

”Se on upea, siunattu paikka totuudellisille, aidoille ja syville kohtaamisille.”

Lainaukset Naiseuden voima instagramista.

Noudatan naistenpiirin henkeä ja olemusta myös kaikkien valmennusteni keskusteluosioissa, joissa myös saat voimaannuttavan kokemuksen.

Naistenpiirejä pidän Täydenkuun aikaan Nurmeksessa hoitohuoneellan sekä aika ajoin verkon välityksellä.

Ilmoittaudu mukaan minna@juureva-akka.fi tai p. 040 5116690. Osallistumismaksu 12€

Ääni hoitajana

Äänen ja musiikin vaikutus hoitajana on kiistaton. Ääni yhdistettynä syvärentoutukseen luo meille syväyhteydellisen Äänihoito -kokemuksen, jonka avulla pääsemme parantamaan niin tiedostettuja kuin tiedostamattomia vaivojamme ja haavojamme.

Jo vuosikymmenten ajan on puhuttu äänen ja musiikin parantavasta vaikutuksesta. 1990 -luvulla kerrottiin tutkimustuloksista, joissa havaittiin, että musiikin, erityisesti Mozartin kuuntelu vaikutti yksilön kognitiivisiin kykyihin, jotka paranivat välittömästi.

Äänen, kuten äänimaljojen tai rummutuksen yhdistäminen syvärentoutukseen tarjoaa meille mielikuvamatkan syvälle sisimpäämme

Ääni ja kehoresonointi

Äänimaljoja, helisitimiä ja rumpuja käytettäessä soitinten värinä resonoi meissä solutasolla ja pääsemme käsiksi tasoihin, soluihin ja traumoihin, jotka ovat piiloutuneet sinne vuosien saatossa ja joihin emme muuten pääse käsiksi. Syvärentoutuneessa tilassa mieli ikäänkuin väistyy estämisen tieltä ja mahdollistaa korjaamisen ja parantumisen monitasoisista, joskus jopa piilevistä vaivoista.

Mitä hoidossa tapahtuu?

Hoidettava voi olla täysin rentoutuneena makuuasennossa

Aloitamme hoidon keho- ja mielikuvarentoutuksella, jonka jälkeen tulee soitinten käytön vuoro.

Käytän hoidoissa intuitiivisesti renergiaumpua, energiahelistimiä, äänirautaa ja äänimaljoja sekä hiljaisuutta. Näillä jokaisella on erilainen vaikutus ja energiaresonointi kehossamme.

Hoidossa voidaan käyttää myös Parantavan kosketuksen hoitotekniikoita tarvittaessa. Tämä sovitaan aina ennen hoidon aloittamista.

Juurevan akan Äänihoito

Miksi äänihoito?

Hoitoon tulemiselle on monia eri syitä. Usein henkilö vai tuntee tarvetta hoidolle, joka energioiden epätasapainon vuoksi tai selittämättömien oireiden vuoksi, joihin ei ehkä ole löytynyt lääketieteellistä syytä. Erilaiset stressi- väsymys- ja uupumusoireet ovat tyypillisimpiä syitä hoitoontulemiseksi. Myös kehon epätasapainosta johtuvat oireet ovat yksi pääsyy hoitoon hakeutumiselle.

Teen Äänihoitoja sekä Parantavan kosketuksen hoitoja Kajaanissa Hoitohuoneellani. Varaa aika viestillä minna@juureva-akka.fi tai 044 241 8856